Iets met Burgers

Peter Dictus, Marleen Hendrickx

Iets met Burgers

Bureau Pees start naast Iets met Boeren een serie waarin we de werking van onze democratie bestuderen. Is ons politieke systeem toe aan een periodieke onderhoudsbeurt? In 2024 gaan we op onderzoek uit, in 2025 staat de eerste aflevering gepland: De staat van de raad.

De recente verkiezingsuitslag laat in Nederland een forse ruk naar rechts zien. Onderzoek toont aan dat veel kiezers (extreem) rechts stemden uit ‘angst voor links’, terwijl die kleur al jaren geen factor van belang is. Rationele motieven wegen amper mee. Ook elders in de wereld is er steeds meer ruimte voor populisten en autocraten en wordt de democratie bedreigd door het grootkapitaal. Spelen burgers nog een rol van betekenis? Is ons politieke systeem toe aan periodiek onderhoud? Want als dat niet meer werkt, blijven echte oplossingen voor veel vraagstukken nog lang buiten bereik.

Bureau Pees start een serie projecten over de staat van onze democratie, te beginnen bij de overheid die het dichtst bij de mensen zou moeten staan, de gemeenteraad. In 2021 haakten bijna 200 wethouders voortijdig af; dat is meer dan een teken aan de wand. Hoe gaan de 342 gemeenten in ons land daar mee om?

De makers van Pees verwerken de persoonlijke verhalen van raadsleden en wethouders in een interactieve voorstelling over lokaal bestuur, volksvertegenwoordiging, inspraak en participatie. Locatie: elke beschikbare raadszaal van dit land. Prof. Dr. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, zorgt bij deze serie voor inspiratie en inhoudelijk advies.

Betrokken makers