IK VIND DUS IK BEN

Marleen Hendrickx

IK VIND DUS IK BEN

Bureau Pees start een serie over de werking van onze democratie, Iets met Burgers. Op donderdag 6 juni, de dag van de Europese verkiezingen, en op vrijdag 7 juni was de eerste aflevering te zien, op een betekenisvolle locatie: de raadszaal van Breda. Marleen Hendrickx onderzoekt met tien tweedejaars theaterstudenten van de Fontys Academy of the Arts de verhouding tussen je mening en je identiteit. En daar zijn we nog niet klaar mee...!

samenstelling en spel Luc Bergmans, Maren Van Cauwenberge, Sterre Godding, Sophie Heuts, Rick Lambrix, Joris van de Langkruis, Serina van der Meer, Margot Mens, Jools Philips, Sophie Schram

regie Marleen Hendrickx

eindredactie Peter Dictus

scènefotografie Rob ten Broek

foto cast Lena Schmidhamer

met dank aan alle medewerkers van de raadsgriffie van de gemeente Breda, Fontys Academy of The Arts, Het Zuidelijk Toneel

DSC_2803

De recente verkiezingsuitslag laat in Nederland een forse ruk naar rechts zien. Onderzoek toont aan dat veel kiezers (extreem) rechts stemden uit ‘angst voor links’, terwijl die kleur al jaren geen factor van belang is. Rationele motieven wegen amper mee. Ook elders in de wereld is er steeds meer ruimte voor populisten en autocraten en wordt de democratie bedreigd door het grootkapitaal. Spelen burgers nog een rol van betekenis? Is ons politieke systeem toe aan periodiek onderhoud? Want als dat niet meer werkt, blijven echte oplossingen voor veel vraagstukken nog lang buiten bereik.

Bureau Pees start een serie projecten over de staat van onze democratie, te beginnen bij de overheid die het dichtst bij de mensen zou moeten staan, de gemeenteraad. In 2021 haakten bijna 200 wethouders voortijdig af; dat is meer dan een teken aan de wand. Hoe gaan de 342 gemeenten in ons land daar mee om?

De makers van Pees verwerken de persoonlijke verhalen van raadsleden en wethouders in een interactieve voorstelling over lokaal bestuur, volksvertegenwoordiging, inspraak en participatie. Locatie: elke beschikbare raadszaal van dit land. Prof. Dr. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, zorgt bij deze serie voor inspiratie en inhoudelijk advies.

Betrokken makers