Moeder van den Berg

Peter Dictus, Irma Rens

Moeder van den Berg

Theatrale reconstructie van een onverteld verhaal uit 1944 over verzet, menslievendheid en angst. De weduwe Katrien van den Berg bood met haar zeven kinderen op de boerderij in Wernhout onderdak aan geallieerde militairen, verzetsstrijders en onderduikers. Wat bezielde haar om het leven van haar gezin op het spel te zetten? Maar ook: wat is onze bijdrage aan een vrije samenleving? Vanaf 11 oktober op locatie in de boerderij van de familie Van den Berg.

MOEDER VAN DEN BERG is een theatraal eerbetoon aan Katrien van den Berg-Kerstens uit Wernhout. Zij bood met haar zeven kinderen in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan diverse militairen uit Canada, Amerika, Engeland en Slowakije, en aan Nederlandse verzetstrijders en onderduikers. Stil en standvastig. In 1982 krijgt zij daarvoor het verzetsherdenkingskruis uitgereikt, vier jaar na haar dood.

Hoe heeft deze vrouw zulke enorme risico’s kunnen nemen? Wat dreef haar? Wat maakt in het algemeen dat mensen hun leven en dat van anderen riskeren om weerstand te bieden aan de gruwelijke werkelijkheid van oorlog? Is het dapperheid, moed? Of een gebrek aan inzicht en realiteitszin? Een samenloop van omstandigheden, gewoon toeval?

De voorstelling legt het publiek ook andere vragen voor: wat heb jíj nodig om je te verzetten tegen het onacceptabele? Om weerstand te bieden, zelfs tegen beter weten in? Wat heb jij over voor vrijheid? Wat is jouw bijdrage?

MOEDER VAN DEN BERG speelt in het kader van de viering van 80 jaar vrijheid in de gemeente Zundert (en de rest van Zuid-Nederland), in de stal van de oorspronkelijke boerderij in het buitengebied van Wernhout.

Betrokken makers