ANNA

Het Zunderts Toneel

ANNA

Anna speelde in de zomer van 2007, een groots gemonteerde, multidisciplinaire voorstelling in en rond het voormalige St. Annaklooster in Zundert. Ook deze productie is in meer opzichten te zien als een voorstudie van Bureau Pees. De samenwerking tussen professionals en amateurs, zónder op kwaliteit te willen inleveren, de verbinding met lokale thematiek en dus met lokale partners en publiek. Het zal er allemaal in.

Betrokken makers