ACHTER DE VOORTUIN

Bureau Pees presenteert een buurtcultuurproject met beeldend kunstenares en fotografe Rimanta Tavoraite, waarbij wijkbewoners met elkaars voortuinen aan de slag gaan. Deels in verband met de Corona-maatregelen is dit project voor onbepaalde tijd opgeschort.

Bureau Pees start met onder meer in samenwerking met woningcorporatie Thuisvester, een verkenning in De Berk, de woonwijk met de hoogste diversiteit in de gemeente Zundert. Deze voorstudie gaat vooraf aan een buurtcultuurproject dat inzet op het verhogen van de sociale cohesie in de wijk. Het project, getiteld Achter de Voortuin, wil met een artistieke interventie een begin maken van een hernieuwde dialoog tussen verschillende bewoners over hun onderling gedeelde, openbare ruimte. Het gaat om een serie concrete ontmoetingen, waarbij men uiteindelijk met elkaars voortuin aan de slag gaan.


Achter de Voortuin wordt mede mogelijk gemaakt door Thuisvester, de gemeente Zundert en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Meer plannen & projecten