ACHTER DE VOORTUIN

Bureau Pees presenteert in samenwerking met Stichting Rotor een buurtcultuurproject, waarbij wijkbewoners samen aan de slag met de gedeelde, (semi)openbare ruimte. Uitvoering onder enig voorbehoud van corona-ontwikkelingen: mei-juni 2021.

Bureau Pees start met onder meer in samenwerking met woningcorporatie Thuisvester, een verkenning in De Berk, de woonwijk met de hoogste diversiteit in de gemeente Zundert. Deze voorstudie gaat vooraf aan een buurtcultuurproject dat inzet op het verhogen van de sociale cohesie in de wijk. Achter de Voortuin wil met een artistieke interventie een begin maken van een hernieuwde dialoog tussen verschillende bewoners over hun onderling gedeelde, openbare ruimte. Concreet gaat het om verrassende ontmoetingen, voortkomend uit en omlijst door culturele activiteiten.


Achter de Voortuin wordt mede mogelijk gemaakt door Thuisvester, de gemeente Zundert en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Meer plannen & projecten